Vystoupení

nejen  má

Srdečně zvu na skryjský vánoční koncert 22.12. 2018 v kostele sv. archanděla Michaela. Vystoupí různí umělci a skryjský sbor pod vedením Jany Steidel-Kindernayové